Tomas Einarsson

4. - 13. mars 2016

Dette er Tomas Einarsson sin debututstilling i Norge etter tre år i London og endt kunstutdannelse ved
Goldsmiths universitet. 
Teknikken fokuserer på motsetningene mellom innholdsrike politiske konsepter uttrykt gjennom motkulturers
mer forenklede symbolbruk.  Arbeidet undersøker miljøer som for eksempel norsk svartmetall, som bærer på
sterk og meningsfull politisk kritikk, men likevel velger å kommunisere disse gjennom skrekksjangerestetikk. 
Forhåpentligvis kan denne kunsten åpne tankeganger som gjerne låser seg inn i sine egne
koder og symboler.

Åpning fredag 4. mars kl. 19.  Kl. 20:30 blir det konsert med "Harme".
Hjertelig velkommen!  Vi gleder oss!

Åpningstider: 
Lørdag og søndag 5. - 6. mars kl. 13 - 17
Fredag t.o.m. søndag 11. - 13. mars kl. 13 - 17