Ingunn Brevold "HOOVER"

18.11 - 11.12.2011 (åpning fredag 18. november kl. 18)
alt

_______________________________________________
Les den morsomme artikkelen i dittOslo her.

_______________________________________________

HOOVER er et prosjekt hvor Ingunn Brevold har tatt tak i det trivielle, men med en intensjon om å gjøre det om til noe annet enn hva det faktisk er.

Et lignende grep bruker også Anne B. Ragde i sin siste bok der hun beskriver husmødrenes maniske forhold til støvsugeren og nærmest sensualiserer den: ”Oppe i hjørnet under vinduene stod en støvsuger, rød som et sår, slangen lå innover gulvet og ledningen var ute, som om hun nettopp hadde holdt på med den”.

Brevold har tatt utgangspunkt i en bruksgjenstand som for det meste oppholder seg i et skap, nemlig moppen. Den er formløs og grå, en gjenstand uten status, og derfor en god representant for det trivielle, og dermed også det upretensiøse.

Utstillingens tittel forbinder man ellers raskt med den amerikanske produsenten av støvsugere, eller man forbinder den aller mest med selve støvsugeren, fordi ”en hoover” jo også er slang for en støvsuger. Men her leker Brevold seg med flere assosiasjoner. Ikke bare har navnet noe tegneserieaktig over seg, men den amerikanske presidenten fra 1929-1933 het også Hoover. Og ser man på Brevolds bildetitler oppdager man plutselig fragmenter fra amerikanske såpeserier. Maleriene har titler som ” Have a Cupcake And Erase It From Your Brain” – ”Gary Sinise is on Twitter” og ” Blast from the Past”. Jeg tenker vel at det er noe trivielt over både moppen og såpeseriene. De tilhører på et vis den daglige rutine, sier Ingunn Brevold.

Om maleriene sier Brevold:

Jeg liker jo å jobbe med streker i maleriene mine og kombinere det med flater rett og slett fordi jeg synes det er visuelt interessant. Lisa Milroy er et klart forbilde i forhold til tema, selv om hun gikk mer analytisk til verks i sitt prosjekt med trivialiteter og jeg har beveget meg mer over i det eteriske. Jeg er jo en formalist mer enn en konseptkunstner.

Det er mye slektskap til tegning og tegneserier i denne utstillingen. Brevold har tegnet med penselen, rett på lerretet. Hun har kombinert strek med flater og utelatt maleriske effekter.

Ved å fordype seg i og undersøke trådene en mopp er bygd opp av har Brevold funnet bevegelsene disse skaper, og malt dem utover lerretene som bølgende landskaper.

alt