May-Irene Aasen & Guttorm Nordø, "Quote Collage"

alt

21. oktober - 13. november 2011.


Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom May-Irene Aasen og Guttorm Nordø og laget i den spesielle hensikt å inspirere unge musikere.

Dette må være den ultimate utstillingen for Galleri MAP.
Utstillingen er både inspirerende og rocka, og satt sammen av to kunstnere som begge har drevet
med musikk i mange år.

May-Irene Aasen har vi stiftet bekjentskap med ved to tidligere fotoutstillinger i Galleri MAP og
Guttorm Nordø har hatt to maleriutstillinger.

Nå vil de vise en fotocollageutstilling der begge har stått for fotograferingen og der de sammen har jobbet seg frem til det endelige resultatet.
__________

Nedenfor:
Et overrasket publikum som ble vitner til at de to kunstnern giftet seg på åpningen.

alt

Foto: Morten Andersen