Prosjektskolen presenterer

18. februar - 27. februar (åpning fredag 18. februar kl. 18)alt

____________________________

Verkene til denne utstillingen er valgt i samarbeid med Prosjektskolen, og
aldri før har vi hatt så mange unge kunstnere representert i Galleri MAP.

Prosjektskolen er Norges nyeste og mest eksprimentelle kunstskole. Vi håper
med denne utstillingen å vise litt av det som rører seg i den helt unge
kunstverdenen. Her vil du finne alt fra den ytterste gi faen-mentaliteten
innenfor ekspresjonismen til det mer "kalde" teoribaserte og konseptuelle.

"Vi ønsker at Prosjektskolen skal være et opprørsk rom for nye måter å
tenke omkring kunst, kultur, historie, politikk, filosofi og
samfunnsmekanismer generelt" sier skolens gründer Vilde von Krogh.

Vil noen av disse studentene muligens være trendsettende innenfor
fremtidig kunstnerisk utfoldelse ?
Utstillingen er en salgsutstilling.

altalt